Matematyka - Klasyfikacja problemów badawczych

Klasyfikacja problemów badawczych Według Nowaka istnieją dwie kategorie problemów:
* Pierwsza dotyczy samych właściwości przedmiotów i zmian, jakim one podlegają: czy przedmioty te cechują się posiadaniem określonych właściwości bądź podlegają pewnym zdarzeniom.
* Druga kategoria dotyczy tego czy zachodzą pewne relacje między właściwościami badanych przedmiotów (pytania o zależności między zmienną zależną Y oraz zmienną niezależną X). Klasyfikacja ta może uszczegółowić: I. Problemy dotyczące wartości zmiennych:
"Jaką wartość przyjmie dana zmienna zależna Y gdy zmienna niezależna X przyjmie pewną wyróżnioną wartość V(Xj)=m?" lub " Jaką wartość przyjmie dana zmienna niezależna Xj, gdy zmienna zależna Y przyjmie pewną wyróżnioną wartość v(Y)=w?" (Jaką wartość przyjmie zmienna zależna Y w populacji P?). II. Problemy dotyczące zależności między zmiennymi:
1. Problemy istotnościowe, które obejmują pytania o istotność zmiennych (niezależnych) dla innej zmiennej (zależnej), w ramach których wyróżniamy następujące pytania szczegółowe: 1a) "Jakie zmienne niezależne są istotne dla zmiennej Y?" (inaczej mówiąc chcemy ustalić zbiór zmiennych niezależnych istotnych dla zmiennej zależnej Y - czyli wywierających wpływ na Y - "Jakie zmienne wchodzą do O(Py)?)"; 1b) "Które ze zmiennych niezależnych są bardziej, a które mniej istotne dla danej zmiennej zależnej Y?" (Inaczej mówiąc chcemy się dowiedzieć "Jaki jest porządek istotnościowy w obrębie zmiennych zaliczanych do O(Py)?" 1c) "Czy zmienne niezależne wpływają na daną zmienną zależną każda niezależnie od pozostałych, czy też zachodzą ze sobą w interakcje?" (Inaczej mówiąc chcemy zadać pytanie "Jaki jest rodzaj O(Sy)?"
2. Problemy dotyczące "kształtu" zależności zmiennej zależnej Y od określonej zmiennej niezależnej dla niej istotnej czyli pytanie "Jaka jest zależność zmiennej Y od zmiennej niezależnej Xj?" (Inaczej mówiąc "Jakiej postaci związek łączy zmienną zależną Y ze zmienną niezależną Xj?")
Np. "Jaka jest zależność między stabilnością samooceny i odpornością na stres"
Zmienna niezależna Zmienna zależnaDane autora:
wiedza.diaboli.pl / Matematyka

190 IP banned